Returpunkt

Ønsker du mer plass i boden?
Vil du ha visshet om at noe fornuftig skjer med dine ting?

Ved siden av sykkler tar vi imot alt av sportsutstyr:
sykkler, ski, skøyter, spinningssykler… etc
tar vare på de og hjelper de å få et nytt liv.

Tar vare på deg din sykkel og vårt miljø!


Uavhengig av tilstand tar vi imot alle sykler og ski!
Virkelig alle? Ja, alle!
Sykler går denne veien:

a) lokal gjenbruk,
b) innsamling til andre land (dette bildet er tatt i Gahna)
c) eller sikkelig metallresirkulering.

reduce reuse recycle

les mer om våre Brukte Sykler

Ski og snowboard går til lokal gjennbruk -> DGS Vintersport